Condiciones de privacidad


I overensstemmelse med den spanske lov om persondata, 15/1999, af 13. december 1999 om beskyttelse af personlige oplysninger (LOPD), informerer vi om, at dine fremsendte oplysninger bliver opbevaret i en database, tilhørende SPANIENIDAG S.L., med henblik på, at vi kan gennemføre den forretningsmæssige administration, ligesom vi kan sende oplysninger om vores produkter og/eller serviceydelser. Såfremt fremsendelsen af nærværende formular kræver svar fra en involveret virksomhed, accepterer jeg, at mine persondata videregives til denne.


Jeg bekræfter endvidere at være underrettet om min ret til at få adgang til mine data, ændring af disse, midlertidig eller permanent annullering på SPANIENIDAG S.L.s adresse: Calle Ricardo León, 15 – Fuengirola - Málaga.