Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Fem ting, du bør huske inden årsskiftet

Skrevet af Torben Wilkenschildt, fre, 22/12/2023 - 07:00

Penge & Forbrug

Læs med her – der kan være penge at spare. Men du skal skynde dig

Denne artikel er skrevet af Nykredit. Spanien i Dags sponsor.

De fem ting, du bør forholde dig til inden årsskiftet, er følgende:

 1. Styrk pensionsopsparingen og undgå restskat
 2. Ekstra indbetaling på pension
 3. Gaver til børn, børnebørn og svigerbørn
 4. Giv din aktieportefølje et nytårstjek – og reducér din skat
 5. Forskudsopgørelsen for 2024 er særlig vigtig for boligejerne i år
Styrk pensionsopsparingen og undgå restskat

Der kan være mange årsager til, at du skal betale en højere skat, end forudset, da du modtog din forskudsopgørelse. Og er du i den situation, at du med stor sandsynlighed skal betale restskat, kan det være en fordel at indbetale et beløb som frivillig restskat eller indskyde ekstra på en fradragsberettiget pensionsordning.

 • Indbetaling af frivillig restskat. Har du mulighed for at undvære pengene i år, kan du indbetale en frivillig skat og dermed undgå at betale renter til SKAT. De præcise rentesatser kendes ikke endnu, men vi forventer, at de ligger lidt over niveauet i år. I 2023 skulle man betale 1,7 procent i dag-til-dag rente af restskat, som blev indbetalt efter årsskiftet, men senest 1. juli. Det er muligt at indbetale personlig restskat direkte ved brug af dette 
 • Styrk pensionsordningen og nedbring restskat helt eller delvist. Indbetaler du ekstra på en fradragsberettiget pensionsordning, fx ratepension og livsvarig livrente, opnår du større fradrag og dermed en nedbringelse af eventuel restskat.

Eksempel

Dorthe betaler topskat på ca. 52 procent og indbetaler i forvejen 77.900 kr. på pensionen i 2023. Hun har selv udregnet, at hun skal betale ca. 7.000 kr. i restskat. Hun vil dog hellere styrke sin pensionsopsparing, i stedet for at betale restskat. Indbetaler Dorthe yderligere 13.500 kr. på en fradragsberettiget pensionsopsparing, opnår hun et fradrag til en værdi af 7.000 kr. Det udligner restskatten på 7.000 kr. Dorthe har derved styrket sin pensionsopsparing med yderligere 13.500 kr., og undgår samtidig at skulle betale en restskat.

Ekstra indbetaling på pension

Er der en økonomisk buffer at trække på, kan det give god mening at indbetale lidt ekstra på pensionen. Du kan spare ekstra op til pensionen via nogle forskellige pensionsopsparinger. 

 • Betaler du topskat, og har du i år tjent penge, som du ikke skal bruge her og nu, kan det give rigtig god mening at lave en ekstra indbetaling i år. Ved at indbetale på en fradragsberettiget pensionsopsparing kan du nemlig få fradrag i topskatten, og det kan være en fordel for dig, når du bliver pensionist, særligt hvis dine udbetalinger holder sig under det niveau, hvor der skal betales topskat.
 • Betaler du bundskat, har du mulighed for at få fradrag for indbetalingen, og dermed opspare et bruttobeløb på pensionsordningen. Der er også mulighed for et ekstra fradragsværdi af de første 77.900 kr. som indbetales på ratepension eller Livslang pension i 2023. Det afkast, som du får på pensionsordningen, beskattes med 15,3 procent i pensionsafkastskat.

Eksempel

John har mindre end femten år til sin folkepensionsalder. Han arbejder stadig og betaler ikke topskat.

Lige nu indbetaler han ca. 60.000 kr. årligt til pension. Hvis han indsætter 10.000 kr. ekstra nu, vil han få reduceret sin skat: 37% skattefradrag af 10.000 kr. = 3.700 kr. Ekstra fradrag 10.000 kr. x 32% x 25,8% = 825 kr.

John styrker altså sin pensionsopsparing med 10.000 kr., og får samtidig reduceret sin skat med ca. 4.525 kr.

Hvilken pensionsordninger kan jeg indbetale på?
 • Alle danskere kan indbetale op til 8.800 kroner i 2023 på en aldersopsparing. Det lyder måske ikke af meget, men det har den fordel, at et eventuelt afkast du får af at investere aldersopsparingen kun bliver beskattet med 15,3 procent. Har du syv år eller mindre til du når din folkepensionsalder, kan du indbetale et større beløb på 56.900 kroner om året, medmindre du allerede er begyndt at få udbetalt pension fra andre pensionsordninger, fx ratepension eller livrente, efter 1. april 2018. Aldersopsparingen er altså særlig relevant for dig, der snart skal på pension. Indbetaler du på en aldersopsparing får du ikke et fradrag, men til gengæld er opsparingen afgiftsfri ved udbetaling. Og når du får pengene udbetalt igen, giver det ikke modregning i folkepensionen – modsat udbetalinger fra en ratepension og livsvarig livrente.
 • Du kan med fuldt fradrag indbetale op til 60.900 kroner i 2023 på en ratepension.
 • Har du mulighed for det, kan det være en god idé at indbetale hele beløbet, da det udløser et fradrag i skatten her og nu. Når pengene udbetales igen kan det give modregning i folkepensionstillægget.
 • Privat livsvarig pension. På en privat livsvarig pension kan du, med fuldt fradrag, indbetale op til 56.100 kroner i 2023. Hvis du ønsker at indbetale mere, er det en god ide at kontakte din rådgiver for yderligere rådgivning. Når pengene udbetales igen kan det give modregning i folkepensionstillægget.
 • Arbejdsgiveradministreret livsvarig pension. På en arbejdsgiveradministreret livsvarig pension kan du indbetale alt det, du vil, dog skal det kunne indeholdes i resten af årets løn. Indbetalingerne udløser et fuldt fradrag i skatten her og nu.
 • Selvstændig (personlig drevet virksomhed). Er du selvstændig, har du mulighed for at indbetale op til 30 procent af årets overskud på en livsvarig pension og få fuldt fradrag. På denne måde har du mulighed for at foretage store indbetalinger. Læs mere om det her.
Gaver til børn, børnebørn og svigerbørn

Har du mulighed for det, kan du afgiftsfrit give gaver for op til 71.500 kroner til dine børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn i 2023. Svigerforældre kan hver især give op til 25.000 kroner om året til deres svigerbørn. Giver du mere end grænsen for skattefrit gavebeløb, skal enten modtageren eller du selv betale gaveafgift på 15 procent. Så planlægger du at give en pengegave, kan det være en god ide at gøre det inden årsskiftet.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, når forældre giver umyndige børn fx værdipapirer. Her sker beskatningen af udbytte og renter hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år. Ved salg af værdipapirerne sker beskatning hos barnet selv. Du kan læse mere om, hvordan unges midler kan investeres her

Giv din aktieportefølje et nytårstjek – og reducér din skat

Det er en god idé at sætte sig ind i reglerne for beskatning af aktier. Det kan nemlig være med til at reducere din skattebetaling, som jo er baseret på, hvad du har realiseret i løbet af året.

Aktieindkomst

Hvert år beregner Skattestyrelsen aktieskatten ud fra den samlede sum af udbytter og realiserede gevinster og tab. Så har du fx solgt aktier eller realisationsbeskattede aktiefonde med en gevinst på 60.000 kr., og solgt andre aktier eller aktiefonde med et tab på 20.000 kr., skal du kun betale skat af forskellen på de 40.000 kr. Er summen af udbytter og realiserede gevinster og tab i 2023 under 58.900 kr., betaler du 27 pct. i skat. For gevinster mv. over 58.900 kr. skal du betale 42 pct. i aktieindkomstskat. Er det samlede tab i år større end den samlede gevinst, overføres det tab du ikke “bruger” i al fremtid. Det betyder, at hvis du har positiv aktieindkomst næste år, vil du kunne modregne tabet fra i år.

Skat på aktieindkomst i 2023 (både udbytte og nettogevinst ved salg)

Aktieindkomst op til 58.900 kr. 27 procent skat

Aktieindkomst over 58.900 kr. 42 procent skat

NB: Er du gift beskattes I samlet. Grænsen er dermed det dobbelte for ægtefæller samlet set.

Det er altså en god idé at tjekke, om du har tabsgivende aktier i din portefølje, som du ikke tror på i det lange løb, og skille dig af med dem for at kunne modregne tabet i år.

Ejer du aktier på fx First North børsen?

Så er der god grund til at være lidt ekstra opmærksom inden årsskiftet. Ny lovgivning betyder nemlig, at aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet fremover skal behandles på samme måde, som aktier optaget til handel på et reguleret marked, dvs. de ændrer status fra unoterede til noterede aktier. Har du et tab på disse aktier, skal du derfor være ekstra opmærksom. Realiserer du tabet inden årsskiftet, altså i 2023, vil du nemlig kunne fratrække tabet i anden aktieindkomst. Har du tabt mere end, hvad der kan fratrækkes i anden aktieindkomst, kan du modregne værdien af det resterende tab i den øvrige skat. Realiserer du først tabet i 2024 eller senere, vil tabet kun kunne fratrækkes i udbytter og gevinster på andre børsnoterede aktier.

Lagerbeskattede fonde

Har du lagerbeskattede fonde som fx ETF-fonde (Exchange Traded Fund) i din portefølje, skal du være opmærksom på, at du får en skatteregning eller fradrag hvert år ved årets udgang - også selvom man ikke har solgt ETF’en. Det er dermed ikke muligt at planlægge skatten på en lagerbeskattet fond, fordi man bliver afregnet skat hvert eneste år – uanset om man har solgt eller ej. Skattestyrelsen har lavet denne positivliste Beviser og aktier i investeringsforeninger og selskaber (IFPA) - Skat.dk Fremgår den lagerbeskattede aktiefond på listen, bliver din gevinst eller tab beskattet som aktieindkomst i stedet for kapitalindkomst. Gevinsterne eller tabene tæller således med i det samlede regnestykke for aktieindkomsten.

Udbytter

Vælger du at beregne, hvor meget du har tjent i årets løb, skal du være opmærksom på, at udbytter går med i beregningen. Og når du får udbytte fra en børsnoteret aktie, skal du være opmærksom på, at banken allerede har trukket 27 procent aconto i aktieskat – det er altså et nettobeløb, der går ind på kontoen fra udbytterne. Anvend derfor udbyttenotaerne til at beregne, hvor meget du har fået i udbytte i årets løb. Vær også opmærksom på, at har du modtaget udbytte fra dit eget selskab, så kan du ikke modregne evt. tab på noterede aktier heri.

Forskudsopgørelsen for 2024 er særlig vigtig for boligejerne

Skattestyrelsen har netop sendt forskudsopgørelser ud for 2024, og efter et år med rentestigninger, nye ejendomsvurderinger og fortsat fuld fart på jobmarkedet, er der god grund til at være ekstra opmærksom på, om Skattestyrelsen har fået de korrekte tal med på opgørelsen. Læs mere her

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.