Maskebal i Andalusien

PrintPrint Share this
CORONA: Fra i dag skal man altid have maske på, når man bevæger sig uden for hotelværelset eller egen bolig i Andalusien. Der er dog enkelte undtagelser.

Stille og roligt vælger flere regioner at reagere aktivt på udviklingen i antallet af smittede, før det når at komme ud af kontrol igen.

 

Stort set halvdelen af landet har allerede strammet reglerne om maskebrug, og i dag er Andalusien hoppet med på bølgen.

 

Oversigt fra tirsdag eftermiddag

 

Det er i virkeligheden nok en reaktion på en blanding af nye smitteudbrud og flere turister, der har vanskeligt ved at tage masken på.

 

Så derfor dikterer ‘Bekendtgørelse af 14. juli 2020’ i den andalusiske statstidende, BOJA, følgende om anvendelse af maske og andre forebyggende foranstaltninger i kampen mod coronavirus:

 

“Under hensyntagen til den epidemiologiske situation for coronavirus i Andalusien anses det for nødvendigt at vedtage nye forebyggende foranstaltninger for at tackle spredning af coronavirus COVID-19 i lokale udbrud. Det kræves, at borgerne undgår adfærd, der skaber risiko for spredning af sygdommen."

 

Boja skriver generelt, at man skal have maske på i det offentlige rum, uanset om man kan holde afstand eller ej. Dermed må en gåtur i skoven eller på campoen alene også kræve maske.

 

Herefter følger detaljerne:

 

Obligatorisk brug af masken

1. Personer fra seks år og derover er forpligtet til at bære masken på offentlig vej, i friluftsområder og i ethvert lukket rum til offentlig brug eller som er åbent for offentligheden - også selvom der er en sikkerhedsafstand til andre på halvanden meter.

 

2. For så vidt angår transportmidler er masken er obligatorisk i al lufttransport, til søs, med bus eller med tog samt med supplerende offentlig og privat passagertransport i køretøjer med op til ni sæder inklusive føreren, hvis passagererne i bilen ikke bor på samme adresse. Her er altså med andre ord ikke ændret noget i forhold til tidligere.

 

3. I overensstemmelse de to foregående er masken ikke påkrævet af personer, der har nogen form for sygdom eller åndedrætsbesvær, hvor masken kan forværre tilstanden, eller at de på grund af funktionsnedsættelse eller afhængighed ikke selv har bevægelsesfrihed til at fjerne masken, eller de har adfærdsmæssige tilstande, der gør maskens anvendelse umulig.

 

Det vil heller ikke være nødvendigt i tilfælde af udøvelse af individuel, udendørs sport, eller i tilfælde af force majeure eller særlige situationer, hvor brugen af ​​masken er uforenelig med aktiviteten. Det være sig for eksempel ved indtagelse af mad og drikke.

 

Brug af masken på strande og ved pools under badning og under stillestående ophold i egen ‘lejr’ er ikke nødvendigt, så længe den påkrævede sikkerhedsafstand mellem forskellige brugere kan respekteres.

 

Ved vandreture og gåture på strande og ved pools er brug af en masken dog obligatorisk. Altså skal du gå rundt på stranden eller i poolområdet, skal masken på.

 

Brug af masken anbefales desuden ved private sammenkomster i åbne og lukkede rum, når mennesker, der ikke bor sammen, mødes, og når sikkerhedsafstanden ikke kan garanteres.

 

Folkemængder

Bisættelser og begravelser

1. Bisættelser kan holdes i alle typer faciliteter - offentlige eller private - med maksimum 25 personer i åbne rum og ti personer i lukkede rum, uanset om de bor sammen eller ej.

 

2. Ved begravelse eller kremering må der højst være 25 personer, inklusive familie og venner.

 

3. De generelle foranstaltninger skal opretholdes samt opretholde afstand og alle skal bruge maske.

 

Overhold reglerne eller...

Kommunerne og de kompetente organer i den andalusiske regerings administration vil i samarbejde med sikkerhedsmyndighederne og politiet inden for rammerne af deres respektive beføjelser opretholde funktioner til overvågning, inspektion og kontrol af, at folk overholder de nye regler. 

 

Blæser man på reglerne, kan man blive sanktioneret i overensstemmelse med de gældende regler for folkesundhed. 

 

De regler finder vi i en anden BOJA, ligeledes fra den 14. juli. Den er 15 sider lang, men hvis vi lige koncentrerer os om det centrale står der, at 

 

“...overtrædelsen af ​​pligten til at bære masker skal betragtes som en mindre overtrædelse med henblik på bestemmelserne i artikel 57 i lov 33/2011 og bliver sanktioneret med en bøde på op til hundrede euro…”

 

Dekretet får virkning fra dagen efter offentliggørelsen i ‘Boletín Oficial de la Junta de Andalucía’.

 

Med andre ord fra midnat natten mellem tirsdag og onsdag.

 

Se flere nyheder i temaet

Tilbage


Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque

Drives af Drupal, et open source system til håndtering af indhold
Open source online newspaper and magazine software