Nej, vi fik ikke svar fra direktøren - endnu

PrintPrint Share this
KLUMME: Stadig ikke svar, men er du færdigvaccineret, har vi gode nyheder til dig sidst i klummen.

Statsministerens “nej” til at ville bestille rejse til Mallorca i juni startede en bølge af usikkerhed.

 

Vi tog det op sidste lørdag i klummen under overskriften “Hans og Grete føler sig nu usikre…”

 

Vi fulgte op på sagen ved mandag at bede direktøren for Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, der er kendt for at kommentere nye rejsevejledninger på TV, følgende spørgsmål i artiklen “Kan Borgerservice berolige Hans og Grete?”

 

HVIS vi forestiller os, at incidenserne ved den kommende forhøjelse til 50 er tæt på incidenserne i den seneste tabel (Tabel 3: Tabel på regionsniveau i henhold til den regionale mekanisme og grænselandsordningen til brug for Udenrigsministeriets rejsevejledninger Opdatering 22. april, 2021) vil eksempelvis så Comunitat Valenciana med en incidens på 22,2 og Región de Murcia med en incidens på 36,1 automatisk blive gule lande?

 

Er der andre faktorer, der vil kunne påvirke, om de nævnte regioner bliver gule eller forbliver orange - og i givet fald hvilke?

 

Det er jo meget vigtige spørgsmål for de mange med boliger i de nævnte regioner, da mange jo foretrækker ikke at rejse, når rejsevejledningerne fraråder det. Ligesom det også er vigtigt for andre regioner i Spanien.

 

Vagthundene

 

Nu er det ikke sådan “bare lige” at få svar fra topfolk i et ministerium - heller ikke i Udenrigsministeriet.

 

Når vi som medie og journalister retter henvendelse, sker det til det pågældende ministeriums presseafdeling.

 

Og i Udenrigsministeriet får de rigtig mange henvendelser. Derfor agerer presseafdelingen en slags vagthunde, hvor man prøver, om besvarelse kan finde sted ved “havelågen”.

 

Efter flere meningsudvekslinger over flere dage nåede vi dog frem til, at et svar fra Erik Brøgger Rasmussen var relevant, men på grund af fredagens helligdag, Store Bededag, kunne svaret dog ikke nås til i dag.

 

Vi siger tak til vagthundene for godt samarbejde.

 

Statens Serum Institut

I mellemtiden havde vi også rettet henvendelse til Statens Serum Institut - SSI - da det er dem, der kommer med det egentlig udspil til rejsevejledningers sundhedsmæssige forhold.

 

Vores spørgsmål var:

Hvad er den generelle begrundelse for, at positivprocenten indgår som en regulerende faktor i beregningen af incidensen i rejsevejledningerne?

 

Positivprocenten er jo den procent af antal testede, der konstateres smittet. Grunden til, at positivprocenten er vigtig, er det forhold, at den kan være en regulerende faktor for incidensen og derfor, om en pågældende region vil være et gult eller orange område.

 

SSIs vagthund var kvik til at returnere svar:

Kære Torben

Mange tak for din henvendelse, som jeg har vendt med vores fagfolk, der har sendt dette svar:

 

”Jo flere tilfælde af covid-19 man finder blandt de undersøgte, jo højere bliver positiv-procenten. Ved en høj positiv-procent er der udbredt smitte og derfor en risiko for, at der er en vis underpåvisning af det reelle antal tilfælde i befolkningen. For at kompensere for dette er der indregnet en multiplikationsfaktor af den rapporterede incidens på 1,5, når positiv-procenten er på 4 procent eller derover. De 4 procent svarer til den grænse, som også anvendes af ECDC”.

 

Giver det mening?

 

Dbh

Michael Madsen

 

To forskellige strategier

Ja, synspunktet giver selvfølgelig mening hos dem, der nu har den opfattelse.

 

I den forbindelse er det vigtigt at gøre sig henholdsvis Danmarks og Spaniens strategier klart.

 

I Danmark er der generelt ikke obligatorisk brug af masker/mundbind, og her masse-tester man uafbrudt på alle. Det kan ikke undgå at resultere i en lav positivprocent.

 

I Spanien er den generelle strategi obligatorisk brug af mundbind/maske, når man går ud af sin dør for at forhindre smitte. For eksempel skal alle skolebørn bære maske både i skolen og under undervisningen. Ligesom det også er obligatorisk på arbejdspladserne, og når unge forsamles.

 

I Spanien gratis-testes kun folk med symptomer, og derfor vil positivprocenten selvfølgelig være højere. Til gengæld kommer en smittet under lægens kontrol, hvor blandt andet brud på obligatorisk isolation er strafbart, indtil lægen slipper en fri.

 

En anden vigtig faktor for en danskers smitterisiko ved at rejse til Spanien er vedkommendes adfærdsmønster i landet.

 

Smittespredningen i Spanien sker primært i de de store familie- og vennekredse, blandt de unge og på arbejdspladserne. Kommer en dansk familie med bolig i Spanien i disse kredse?

 

Positivprocenten er en vigtig faktor, når den regulerer incidensen. Ligger en region i Spanien eksempelvis på 40, men har en positivprocent på 4 eller mere, ganges de 40 med 1,5 og det giver 60. Og det er over den grænse på 50, som ventes i forbindelse med genåbningens fase 3 i midten af maj.

 

Ja, ét er tal og regneark, mens logisk og praktisk tankegang er noget helt andet. Og endelig skal vi ikke glemme, at borgerne selv i denne informationsverden er i stand til at både at tænke selvstændigt og træffe egne fornuftige beslutninger.

 

God nyhed til færdigvaccinerede

Fredag klokken 17:07 udsendte Udenrigsministeriet følgende:

 

Fra lørdag den 1. maj 2021 vil det blive muligt for dig, som er færdigvaccineret (to uger efter sidste stik) eller tidligere smittet at rejse til orange lande og regioner i hele verden uden at skulle testes eller i isolation, når du kommer tilbage til Danmark. Det samme gælder færdigvaccineredes medrejsende børn under 18 år, i det større børn dog vil skulle testes efter hjemkomst. Som færdigvaccineret eller tidligere smittet skal du heller ikke fremvise en negativ COVID-19 test inden du stiger ombord på et fly til Danmark fra gule eller orange lande.

 

I praksis betyder det, at du som færdigvaccineret fra i dag kan rejse hjem fra enhver region i Spanien uden at skulle have antigentest inden boarding, have foretaget ny test i den danske lufthavn eller gå i selvisolation ved hjemkomst.

 

Du kan læse yderligere om de nye regler her

 

Teamet bag Spanien i Dag ønsker dig en god weekend.

Torben Wilkenschildt

 

Tilbage

Tidligere Viden & Hygge

Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque

Drives af Drupal, et open source system til håndtering af indhold

Política de cookies                                                       Aviso legal                                                      Política de privacidad

 

ESPAÑA   

Open source online newspaper and magazine software