Test og selvisolation nu et krav

PrintPrint Share this
CORONA & FLY: I praksis giver loven, om at overtrædelse nu kan straffes, ikke nogen egentlig betydning.

Vi vidste jo alle, at bestemmelsen ville komme, efter nogle mennesker i Dubai gebærdede sig noget alternativt. Både i hele Folketingets og befolkningens bredde nærmest eksploderede forargelsen.

 

For jer, der rejser mellem Spanien og Danmark, vil det næppe få nogen betydning, da vi har erfaring for, at I i forvejen overholdt bestemmelserne, dengang det var en opfordring.

 

Vedtaget i går

Loven blev vedtaget i går og resuméet af lovteksten lyder således:

 

Lovforslaget giver mulighed for at fastsætte regler om, at indrejsende skal lade sig undersøge (teste) og isolere. Det vil give Styrelsen for Patientsikkerhed bedre adgang til oplysninger om passagerer fra fly, og regler om udvidelse af kredsen af personer, der kan tilbydes frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet.

 

Det foreslås, at der etableres hjemmel til at fastsætte nærmere regler om krav til indrejsende om at lade sig teste ved ankomst til landet og gå i selvisolation.

 

Det foreslås endvidere, at der etableres hjemmel til at fastsætte regler om, at flyselskaber skal registrere bestemte oplysninger om passagerer, og at disse skal udleveres til Styrelsen for Patientsikkerhed straks ved ankomst til landet.

 

Det foreslås desuden at udvide kredsen af personer, der omfattes af tilbuddet om frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet, så tilbuddet også omfatter personer, der er i risiko for at være smittede med covid-19, og som afventer resultat af test.

 

Det foreslås, at loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

 

Afstemning:

Forslaget blev vedtaget. For stemte 93 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, LA, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 2 (NB).

 

Variable regler

Som det står i teksten, er der hjemmel til at fastsætte nærmere regler, men som i udgangspunktet gælder følgende:

 

Ved ankomsten til Danmark - i bil eller fly - skal man lade sig antigen-teste. Det vil, som nævnt i resuméet, give sundhedsmyndighederne hurtig adgang til testresultater og muligheden for at afsløre mutationer.

 

Derefter lyder bestemmelsen, at man skal gå i 10 dages selvisolation. Den kan imidlertid brydes, når man tidligst på fjerdedagen efter ankomsten får taget en negativ PCR-test. Herefter vil svartiden afgøre, hvornår man igen har sin frihed.

 

Hos Pentabase, som giver vores Amigos 15 procent rabat, er der svar samme dag, når testen bliver taget om formiddagen.

 

Større flysikkerhed

Transportministeriet bestemmelse om at alle, der stiger ombord på et fly til Danmark, skal fremvise en negativ antigen-test ved boarding, er stadigt gældende.

 

En bestemmelse, der er blevet vel modtaget af spaniensdanskerne.

 

Se flere nyheder i temaet

Tilbage


Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque

Política de cookies                                                       Aviso legal                                                      Política de privacidad

 

ESPAÑA   

Drives af Drupal, et open source system til håndtering af indhold
Open source online newspaper and magazine software