Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Redaktionens 1. maj tale

Skrevet af Torben Wilkenschildt, man, 01/05/2023 - 07:00

Spanien & Dig

Bæredygtigt projekt baseret på hensynet til menneskers rettigheder, lighed og samhørighed.

Redaktionen har aldrig tidligere holdt 1. maj-tale. I år har vi imidlertid en god grund til at gøre det, fordi vi medarbejdere alle kan erklære, at ingen af os har følt os belemret med seksuelt betonede overgreb fra de andre. Hverken hunner eller hanner…

Derfor har ingen af os grund til at trække os tilbage med taler, men derimod fortsætte vores bæredygtige model sammen med vores Amigos. 

Ny tiltag for større hensyn

På redaktionen gør vi hver alt, hvad vi evner for at skrive om de emner, som, vi mener, er de mest relevante for vores læsere - uanset om de bor fast i Spanien, kommer her som turister eller har ferieboliger i landet.

Har artiklen levet op til vores mål?

Hidtil har vi kunnet måle resultatet på det antal, der har læst en artikel. En læst artikel registreres som en artikel, der er blevet åbnet af en læser. Og en artikel åbnes på grund af overskriften, forsidebilledet og billedteksten. Men levede artiklens indhold op til læserens forventning.

Det skulle meget gerne være tilfældet. Leve op til forventningerne og ikke skuffe.

Ja, Både-og eller Nej?

For at kunne få denne vigtige tilbagemelding anmoder vi derfor i fremtiden om, at du som Amigos gør dig den ulejlighed - ved et par enkelte klik - at fortælle os om ‘Ja, du fik noget ud af artiklen’, var det ‘Både-og’, eller var det ‘Nej, jeg fik ikke noget ud af den’.

Din medvirken vil give os en uvurderlig tilbagemelding på vores egne forventninger og samtidigt være med til at justere fremtidige emner på artikler.

Derfor er det vigtigt, at du er ærlig i din mening og ikke bare høflig!

Vi håber på, at du vil hjælpe os med at gøre din “karaktergivning” til at vane, når du har læst en artikel.

Hvorfor beder vi kun Amigos om at gøre det?

Det er blot den sædvanlige med, at vi viser hensyn til dem, der viser hensyn til os. Bare ét eksempel på samhørighed.

Kommentarer

Mange Amigos skriver også kommentarer til artiklerne, og dem holder vi fortsat fast i som meget vigtige! Her får vi både venlige beskeder om, at vi kan have skrevet en fejl, nogen kommer med supplerende viden, og andre igen stiller uddybende spørgsmål til artiklens indhold.

Et andet eksempel på samhørighed.

Spanien i Dag er klar på kampdagen i morgen, i overmorgen og…

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.