Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Studerende idømt otte måneders fængsel for eksamensfusk

Skrevet af Torben Wilkenschildt, ons, 19/04/2023 - 07:00

Krimi

Den tiltalte har forsvaret sig ved at hævde, at hun er offer for fjendskab fra universitetets side.

En medicinstuderende ved Universidad Autónoma de Madrid (UAM) er blevet idømt otte måneders fængsel for forfalskning af “officielle dokumenter”, efter at hun ændrede svarene i en eksamen inden den efterfølgende gennemgang. Det bekræftes af den dom, der er offentliggjort af Consejo General del Poder Judicial. 

Begivenheden fandt sted i maj 2019, og som følge heraf har provinsdomstolen bekræftet den idømte straffen på trods af det forsvar, som den berørte studerende har fremlagt, hvor hun hævdede at være offer for fjendskab fra universitetets side. 

Ifølge dommen aflagde den pågældende studerende den 30. maj 2019- en eksamen i "Anatomi III, sanseorganer og neuroanatomi", der udgør en del af den medicinske grad ved universitet i Madrid. Under eksamen måtte den tiltalte adskilles fra sine klassekammerater, fordi hun forsøgte at kopiere dem.

Bevis på fjendskab

Som følge af denne mistænkelige holdning besluttede læreren at tage et fotografi af den studerendes eksamen - og af to andre klassekammeraters - da prøven var slut. En dag senere skulle den unge kvinde forsvare sin eksamen, men da læreren sammenlignede den med den prøve, som hun havde fotograferet dagen før, opdagede han, at svarene på to spørgsmål var blevet ændret.   

Over for disse beskyldninger fremlagde den tiltalte forskellige argumenter til sit forsvar og forsvarede sig som offer for fjendtlighed fra universitetets side: Hun havde havde påtalt en manipulation af hendes karakterer et tidligere år og, at universitetet havde truet med at bortvise hende.

Forsvaret hævdede ligeledes, at hun i intet tilfælde havde ændret nogen af besvarelserne, hvilket ikke kan bevises. Forsvaret hævdede også at lærerens fotografi af eksamen som bevismateriale kunne være blevet manipuleret, da metadata er lette at manipulere.

Otte måneders fængsel og bøder

Dommeren tog ikke forsvarets argumenter for gode varer og idømte den studerende en fængselsstraf på otte måneder for forfalskning af officielle dokumenter. Derudover er hun udelukket fra undervisningen i hele straffens varighed og betale en bøde på seks euro per dag i denne periode, hvilket giver en samlet bødestraf på 1.440 euro.

På trods af de argumenter forsvaret fremførte, har både billederne af eksamenerne og de andre læreres erklæringer været centrale, da de giver en version, der er fuldstændig uforenelig med den version, som den anklagede har hævdet. Endvidere konkluderes det i dommen, at der faktisk har fundet manipulation af beviser sted. Der var tale om forfalskning af prøven ved manipulation og ændring af to spørgsmål i prøven.

Kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer til denne artikel

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.