Amigos-versionen af Spanien i Dag er fri for Google-annoncer

Pensionist-SKANDALEN: Svar fra Udbetaling Danmark

Skrevet af Redaktionen, ons, 10/01/2024 - 07:00

Pensionist-SKANDALEN

Svaret ændrer ikke på spørgsmålet om, hvorvidt konfiskationen af pensionerne er rimelig eller urimelig.

Klik her for at se, hvad der er gået forud i sagen om Pensionist-SKANDALEN

Udbetaling Danmarks presseafdeling svarer:

Udbetaling Danmark skal i medfør af BEK nr 379 af 11/04/2023 § 57 med regelmæssige mellemrum kontrollere pensionistens adresse, og at pensionisten er i live. Herudover skal Udbetaling Danmark med regelmæssige mellemrum kontrollere pensionisternes oplysninger om civilstand eller samlivsforhold, indtægts- og formueforhold samt om eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt.

Udbetaling Danmark kan i den forbindelse forlange en attest fra pensionisten til bekræftelse af adressen og af, at pågældende er i live. Udbetaling Danmark kan forlange en erklæring med oplysning om pensionistens civilstand eller samlivsforhold, indtægts- og formueforhold samt om eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt.

Det fremgår af lov om social pension § 41, stk. 3, at Udbetaling Danmark kan afkræve pensionisten eller dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregningen og udbetaling af pensionen. Det er således denne bestemmelse, der regulerer retsvirkningen af, at pensionisten ikke besvarer Udbetaling Danmarks anmodning om at fremsende oplysninger herunder leveattest, der er relevante for berettigelse til og beregning af pension. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget. Hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for fristen på de 3 måneder, kan fristen forlænges.

Således har Udbetaling Danmark ikke hjemmel til at udbetale pension for den periode, hvor pensionen er bortfaldet. Det følger af reglerne

Reglerne om bortfald er indført ved lov i 1994 og findes i den nugældende § 41, stk. 3 i lov om social pension. Hjemlen til at indhente den specifikke attest fremgår som nævnt af bekendtgørelsens § 57.  

(indsat af redaktionen)

Udbetaling Danmark kommunikerer som udgangspunkt med borgerne ved digital post. Ved modtagelse af digital post har borgeren mulighed for at anvende en notifikationsfunktion, således at pensionisten bliver adviseret om, at der er modtaget digital post. I det omfang borgerne ikke modtager digital post, anvendes fysisk post. Pensionister skal selv sikre at Udbetaling Danmark er i besiddelse af den korrekte adresse. Udbetaling Danmark opfordrer pensionister i udlandet til at anvende digital post for at sikre en smidig kommunikation.     

Afslutningsvis kan Udbetaling Danmark oplyse, at der ved udsendelse af leveattester i 2023 er sket en menneskelig fejl. Fejlen er, at leveattesterne er blevet fremsendt én dag senere end planlagt. Dermed har pensionisterne, ikke fået den fulde lovpligtige frist på 3 måneder, før pensionen blev stoppet, men derimod 3 måneder på nær én dag. På den baggrund har Udbetaling Danmark genoptaget afgørelserne om stop af pensionen og efterbetalt én måneds pension til de pågældende, således deres pension først er stoppet efter udløbet af 3 fulde måneder, og lovgivningen dermed er overholdt.  

Redaktionen svarer:

Tak for svar. Jeg har et supplerende spørgsmål til det sidste afsnit:

På hvilken dato blev efterbetalingen én måneds pension foretaget til de pågældende?

Herfra

Hvorvidt der er tolket lige vel meget på stk. 3, vil vi lade være op til juridiske eksperter.

Og så kommer det andet store spørgsmål: Hvorvidt er det rimeligt at konfiskere pensioner, hvis det er lovligt?

Vi venter nu på svar fra regeringen, beskæftigelsesministeriet og statsrevisorerne.

Forudgående artikler i Pensionist-SKANDALEN:

  1. 8. januar 2024. Staten stjæler omkring 25 millioner kroner fra danske pensionister i udlandet
  2. 9. janaur 2024Foreløbigt svar fra Udbetaling Danmark og gårsdagens kommentarer

Kommentarer

Kære Lis og Jan.
Jeg synes det er fint at Torben skriver “stjæler” da det er det der er tilfældet.
Så kan vi alle forstå hvad det drejer sig om.
Det er helt i orden, at I har en anden mening, men I forstår måske sproget fra myndighederne bedre end os andre.
Torben er LANGT fra Ekstra Bladet efter min mening.
God aften til Jer.
Indledningsvis vil jeg godt understrege, at jeg naturligvis er klar over, at det er meget, meget ubehageligt, at miste sin indkomst et par måneder.
Når det er sagt, vil jeg gerne kommentere redaktionens behandling af sagen. Jeg synes, det er ærgerligt, at TW trækker det journalistiske niveau ned på noget, der minder om EkstraBladet ved eksempelvis at benytte gloserne "stjæler" og "konfiskerer".
Det er fint nok, at Spanien i dag tager en sag op, hvor en Amigo er kommet i klemme, men hold den sobre, neutrale, objektive og ordentlige tone. Uanset hvor vred du er.
Mvh
Lis og Jan

Hej Lis og Jan. Vi synes, at det er lige friskt nok af jer, at kaste skyld på TW i en artikel, der er skrevet af redaktionen. Det kan også oplyses, at TW aldrig handler i vrede, men alene velovervejet. Konfiskation af pensioner er nøjagtigt det, der foregår. Ordet stjæler tjener til at forklare dem, der ikke ved, hvad konfiskation betyder.  Så er det iøvrigt altid godt at gå efter sagen og ikke manden.

Selv om vi ikke bor i Spanien, er det dejligt at se at der er nogen der hjælper borgerne, så de ikke bliver snydt så meget, af det Danske skatte system!

Det ville være dejligt hvis en som "Spanien I dag" når danskere havde betalt deres kæmpe skat, og de så bag- efter bare blev "besvaret med en 12 til 35 siders svar", der ikke er muligt at besvare, da det er formuleret så "specielt" at ingen vil kunne besvare det.
Dette er desværre og naturligvis fortroligt mellem os;)
Kære Torben og redaktion
Jeg har med stor interesse læst jeres artikel om Udbetaling Danmark og pensionist udbetalinger.
Modtager selv pension fra U.D. (månedlig) og England (kvartalsvis). Er dansk statsborger med en dansk adresse, selvom jeg bor her næsten altid.
Har aldrig modtaget et krav om udfyldelse af en leveattest fra Udbetaling Danmark - ihvertald endnu ikke.
Det er lidt anderledes i England hvor jeg får sådan en attest i posten til min danske adresse ca. hvert andet år. Det er adskillige gange sket at den er blevet "glemt" og først sendt tilbage til England længe efter deadline, en enkelt gang efter 6 måneder. Og hver gang har jeg fået oplyst telefonisk at alle missede betalinger vil blive opretholdt prompte, så snart attesten er modtaget og verificeret. Og hver gang har de betalt med fuld tilbagevirkende kraft. Der forefindes endnu ikke elektronisk post, så alt foregår på den helt gammeldags måde - altså snegle-post - der er ikke e-boks i England. Og det virker fint og aldrig har de sagt på telefonen at jeg kunne miste nogle udbetalinger!!
Så de stjæler ikke pensionisters udbetalinger i og fra England.
Mange hilsener - Thomas - en glad Amigo
Hvis du er bosiddende i Danmark, og det er du jo med een dansk adresse, så mener jeg ikke man skal udfylde leveattest, så det er nok derfor du ikke får den besked. Men hvis du opholder dig mest hernede, så kunne jeg forestille mig du overtræder en eller anden bestemmelse, så pas hellere på :-)
Mvh Kim

Gratis i din indbakke hver dag!

Abonnér på nyhedsbrevet Spanien i Dag og vær på forkant med begivenhederne.
Klik her for at tilmelde dig.