Delvise - eller ingen - svar på diskrimination og incidens

PrintPrint Share this
CORONA: Fire partier gad ikke svare på vores læseres spørgsmål og fire gad - omend nogle noget afstumpet.

Fredag rettede Spanien i Dag henvendelse til Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti. Vi bad på vores læseres vegne svar på:

  • Hvorfor de havde medvirket til diskrinimation mellen danske sommerhusejere i Sverige og i Spanien, og

  • Hvorfor de havde medvirket til en incidens-grænse for udrejser fra Danmark, som Danmark selv end ikke kan præstere

 

Du kan læse de nøjagtige spørgsmål i henvendelsen til partierne her

 

Her kan du læse de fire svar, som vi har modtaget:

 

Svar fra Liberal Alliance

Hej Torben

LA ønsker ikke at deltage i artiklen

 

Du må rette spørgsmålene om logikken i aftalen til regeringen.

 

Med venlig hilsen

Kim Bové

Særlig rådgiver og kommunikationschef

Presse- & kommunikation (LA)

 

Svar fra Socialistisk Folkeparti

Kære Torben

Jeg synes helt kort, du skal spørge nogle af de partier, der har haft ødegårdene som deres sag i forhandlingerne – Kristian Heegaard fra Radikale og Liselott Blixt fra DF eksempelvis. Der er også flere andre blå partier, der har haft den med.

 

Mange hilsner

Manja Spork

Presserådgiver

Rådgivere og pressemedarbejdere (SF)

 

Svar fra Dansk Folkeparti

Kære Torben

På vegne af Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, sender jeg følgende svar til dig vedr. aftalen om gradvis genåbning af rejseaktiviteter.

 

”Der er undtagelser i vores nabolande, fordi de er vores nabolande. Desuden ligger skærgårdene i Sverige normalt øde, og man møder ikke mange mennesker undervejs. Normalt kører man jo i bil til sin skærgård i Sverige, men man tager et fly til sit sommerhus i Spanien. Alt i alt er alle restriktioner en matematisk vurdering af, hvad man kan åbne. Man åbner for noget, men ikke for alt, da jo flere kontakter, man har, jo større er smitterisikoen. Alt er ikke logisk, men når man skal rejse andre steder end til nabolande, så ser man på landets smitte, og så er det Udenrigsministeriets vurdering af landet.”

 

Med venlig hilsen

Sidsel Christensen

Pressemedarbejder

Pressetjenesten (DF)

 

Svar fra Alternativet

Kære Torben

Tak for din mail: jeg har fået et svar fra vores politiske leder, Franciska Rosenkilde:

 

”Vi er gået til forhandlingerne til genåbningen med fokus på at få åbnet op for børn og unges sociale liv – samt fokus på at få små selvstændige virksomheder op at køre igen, og kulturlivet. For vi mener den mentale sundhed bør være i fokus.

Da smittetrykket er en samlet konsekvens af aktivitet i samfundet, betyder det også at vi desværre må nedprioritere andre områder. Samtidig har vi erfaring med at udlandsrejser kan resultere i at nye, farligere varianter kan komme til landet.

Derfor kan vi kun beklage at udlandsrejser til Spanien er besværliggjort for tiden med tests før og efter. Vi håber at det bliver muligt snart at lukke op for i hvert fald rejser til resten af Europa, men vi undgår næppe krav om Corona-pas ved nogle rejser i den kommende tid, da mange lande vil kræve dette.

Det er dog ikke noget vi synes er optimalt på nogen måde. ”

 

vh

Allan Lindemark

Chef for politik og kampagne

 

Spanien i Dags kommentarer til svarene

I denne forbindelse skal vi understrege, at vi jo er et interessefælleskab for danskere med sommerhus i Spanien og, at vil vil gøre partierne bekendt med kommentarerne i håb om, at de vil tage til genmæle.

Vi finder det ret arrogant, at både Venstre, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti eller Enhedslisten ignorerer en henvendelse på vores læseres vegne. Læsere, som vi har opfattelsen af måske nok normalt vil stemme på et af de nævnte partier.

 

Svar fra Liberal Alliance

Det var da pænt af partiet at svare. At partiet beder os om, at regeringen skal forklare logikken i aftalen, begrunder jo på ingen måde, at patiet har stemt for aftalen. Har partiet ikke selv tjekket den, inden man stemte?

 

Svar fra Socialistisk Folkeparti

Redaktionen havde jo netop spurgt de nævnte partier og på vores supplerende spørgsmål om SF blot ukritisk stemmer for eksempelvis forslag fra Dansk Folkeparti, var svaret det samme.

 

Svar fra Dansk Folkeparti

Tak for at være det enste svar, der besvarer spørgsmålet om diskriminationen. Til gengæld udlades svar på den vigtige incidens, der nu er årsagen til, at Spanien er farvet orange.

Forklaringen om diskriminationen afspejler dog en manglende viden om forholdene i Spanien. Ja, ødegårde ligger øde i Sverige, og danskernes ferieboliger i Spanien, som de også er blevet frarådet at tage til i over ét år, ligger lige så øde fra de miljøer, hvor smitten finder sted: Familier og vennekredse, ungdommen og arbejdspladserne.

Om det sikrere i at køre i bil i stedet for at være antigen-testet inden boarding på et fly fra Spanien og antigen-test igen ved landing i dansk lufthavn kræver nok en sundhedsfaglig berigtigelse.

 

Vi betragter svarene som manglende viden om forholdene i Spanien og om danskernes adfærd i forbindelse med besøget i deres sommerhus.

 

Svar fra Alternativet

Spanien i Dag har langt tid før hensynet til den mentale sundhed kom på plakaten i Danmark argumenteret for, hvor vigtig den har været for pensionister, der har været låst inde i en lejlighed i et Københavnsk postdistrikt og som havde muligheden for et helseophold under den spanske sol udendørs. Tilmed med en lavere incidens end i deres hjemmområde.

Vi håber, at Alternativet ved de kommende forhandlinger også vil medvirke til at fokusere på mental sundhed i bredere forstand.

 

Vi vil gerne hjælpe

Spanien i Dag har i snart et år anmodet Udenrigsministeriet om stilllingtagen til de faktuelle omstændigheder, som gjorde, at man frarådede rejser til Spanien, men de hidtidige svar som...

  • “Vi gør kun det, der er sundhedsmæssigt forsvarligt”
  • “Vi gambler ikke med folkesundheden”
  • “Regeringen har valgt at være ekstra forsigtige”
...kan ingen jo bruge til noget. Andet end at det har hjulpet regeringen med at holde danskerne hjemme i Danmark og bruge deres penge der.

 

Derfor håber vi nu på, at de partier, der forleden stemte ja til aftalen, ved de næste forhandlinger vil tage hensyn til de mange tusinde vælgere, som Spanien i Dag repræsenterer. I det mindste da forholde sig kritisk til det, som de stemmer ja til.

 

Spanien i Dag vil selvfølgelig gerne hjælpe partierne med faktuelle oplysninger om de reelle forhold i Spanien.

 

Derfor starter vi med artiklen fra mandag, der klart viser, hvike regioner man straks bør gøre gule og ikke længere frarådes at rejse til:

 

 

Se flere nyheder i temaet

Tilbage

Tidligere Viden & Hygge


Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque

Drives af Drupal, et open source system til håndtering af indhold

Política de cookies                                                       Aviso legal                                                      Política de privacidad

 

ESPAÑA   

Open source online newspaper and magazine software