Hvordan vil Andalusien se ud i fremtiden?

PrintPrint Share this
KLUMME: Der er vist ikke meget tvivl om, at vi står foran et totalt systemskifte i Spaniens mest folkerige region. Men hvad betyder det?

I denne klumme får du

  • Et kort tilbageblik

  • Parlamentet nu

  • Aftalen mellem PP og Ciudadanos

  • Aftalen mellem PP og VOX

  • Den nye regerings plan

  • Hvad betyder det?

  • Konsekvensen for danskere og ferieboliger

 

Kort tilbageblik

Æraen på 40 år med syv forskellige PSOE-præsidenter for La Junta de Andalucia er faldet med den seneste præsident Susana Díaz, efter hun udskrev valg i utide til den 2. december 2019. Hendes tro på, at hun og PSOE ville blive styrket var håbløst, og i stedet endte hun i en situation, hvor hun hverken kunne få flertal til at blive genindsat med støtte fra højre eller venstre side af salen.

 

Partido Popular - PP - har i alle årene forgæves kæmpet for at få magten i Andalusien, men de gamle tider i Spanien, hvor det enten var PP eller PSOE, der havde absolutte flertal, er nu en saga blot.

 

Det kun 12 år gamle parti Ciudadanos -”Borgerne” - der også blot bruger betegnelsen C’s - er vokset sig store og er blevet en kile mellem de gamle partier på en midterposition. C’s er et midterparti men med en højredrejning.

 

Ved Susana Díaz seneste indsættelse som præsident skete det med støtte fra C’s, hvilket gav hende absolut flertal. Det gik bare ikke, mente hun, og udskrev nyvalget.

 

Parlamentet nu

Der er ikke noget at sige til, at PP og C’s nu har fundet sammen om at danne en ny regering. Der er bare det lille men, at de sammen ikke har absolut flertal.

En nye kile har nemlig skudt sig ind på den ekstreme højrefløj, og det er partiet VOX, der blev stiftet for fem år siden af udbrydere fra PP.

 

PP fik 26 mandater, C’s fik 21 og VOX kom ind med 12 mandater. I alt 59 mandater, der er absolut flertal ud af parlamentets 109 mandater.

 

Blandt nogle af VOX’ mål i deres partiprogram er afmontering af de selvstyrende regioner med overgang til central styring.

 

Aftalen mellem PP og Ciudadanos

Hidtil er PP og C’s blevet enige om, at mens C’s får posten som præsident for parlamentet - svarende Folketingets formand - så får PP præsidentposten for regeringen med deres leder Juanma Moreno. Til gengæld bliver C’s leder Juan Marín vicepræsident for regeringen.

 

Derudover har de to partiet valgt at dele de enkelte ‘consejerías’ - ministerier - nogenlunde ligeligt mellem sig. Der er på nuværende tidspunkt ikke endelige oplysninger herom, men det forlyder, at PP skal sidde på skat, sundhed og landbrug, mens C’s skal lede økonomi, beskæftigelse uddannelse og ligestilling.

 

Der er på nuværende tidspunkt 13 consejerías, men det er muligt, at der både kommer sammenlægninger, opsplitninger eller nye.

 

Aftalen mellem PP og VOX

I PP’s aftale med VOX for at støtte indsættelsen af PP’s leder Juanma Moreno som præsident, er det blandt andet aftalt, at der skal oprettes et nyt Familie-consejería.

 

Aftalen mellem de to partier består af 37 punkter, og er bredt favnende. Den pointerer blandt andet, at landets lov og Kongehus skal respekteres, at forældre skal have ret til at fritage børn for at modtage undervisning i skolen, som de ikke ønsker og også at familieværdierne skal støttes.

 

Der er også hensigter med, at arve beskatningen skal reduceres til én procent - hvis beløbet er over én million euro - at medierne skal være parti neutrale og at de kulturelle værdier fastholdes - herunder tyrefægtning - samt, at immigrationen skal reduceres.

 

Den nye regerings plan

Ligeledes er der indgået et regeringsgrundlag mellem PP og C’s på ialt 80 punkter, hvor de første 21 skal være gennemført i løbet af de første 100 regeringsdage.

 

Mange af punkterne er næsten identiske med aftalen mellem PP og VOX - omend formuleret på en lidt anden måde.

 

Det første punkt handler om nultolerance med korruption. Partierne vil straks fjerne enhver i hele administrationen, der som politisk ansat er sigtet - eller blot mistænkt -

for korruption.

 

Der er i øjeblikket cirka 230 politisk ansatte på topposter og cirka 230.000 ansatte i hele det andalusiske apparat.

 

Omgående vil der blive foretaget en gennemgribende revision af økonomien i ethvert organ i La Junta de Andalucía, hvor enhver transaktion, lønudgift, omkostning og lignende skal kontrolleres.

 

De 40 års historie med PSOE ved styrepinden har jo været præget af visse skandaler, ikke mindst da Manuel Chaves var præsident i perioden 1990-2009 - og derefter også med hans egen sag.

 

Der vil blive vedtaget et dekret, for at ensrette styringen, revisionen og tilsynet med alle de institutioner, der fungerer parallelt til regeringen og den direkte administration. Hvis de er unødvendige eller har været impliceret i korruption, vil de blive nedlagt.

 

Ingen parlamentsmedlemmer skal længere have immunitet for at blive sigtet og stillet for retten.

 

Beskyttelse af personer - Whistleblowers - der anmelder korruption i administrationen, vil blive lovmæssigt beskyttet.

 

Beslutning om, at præsidenten samt ‘ministrene’ for regeringen højst kan sidde i otte år.

 

Hvad betyder det?

Generelt peger det kommende regeringsprogram på, at hele den offentlige administration vil få et godt og grundigt serviceeftersyn og blive rationaliseret, at der kan blive lavere skatter, at incitamenterne for erhvervslivet og unge igangsættere vil blive øget, samt mindre ‘stat’ og mere personlig frihed.

 

Indtil i går havde Susana Díaz sagt, at hun fortsat ville stille op som kandidat til præsidentposten. I gå kom det imidlertid frem, at hun ikke vil alligevel.

 

‘La investidura’ - dagen, hvor processen for valg af den nye præsident starter, et fastsat til nu på onsdag den 16. januar.

 

Ofte har disse processer trukket i langdrag og i den sidste ende resulteret i nyvalg, når ingen kandidat kunne opnå flertal.

 

I dette tilfælde peger alt på, at det vil gå hurtigt. Når præsidenten er valgt sammensætter han - i dette tilfælde - sin regering.

 

Konsekvensen for danskere og ferieboliger

Jeg tror ikke, at der vil ske ting, som vil give danskere bosiddende i Andalusien - eller danske turister, der kommer hertil - nogen grund til bekymring. Måske endda modsat.

 

Min største bekymring er, om der kan ske ændringer i Turistministeriet, der kan give ændringer i forbindelse med muligheden for at kunne udleje ferieboliger. Jeg ved, at der fortsat er mange, der gerne vil kunne leje ud i forbindelse med køb af bolig hernede - eller i bolig, som de allerede har købt.

 

Derfor har jeg samme råd, som jeg har haft i snart tre år: Se at få en udlejningstilladelse, mens tid er. Det er allerede blevet langt mere kompliceret i andre regioner, end det er lige nu i Andalusien.

 

Teamet bag Spanien i Dag ønsker dig en god weekend.

Torben Wilkenschildt

 
Se flere nyheder i temaet

Tilbage


Flere nyheder efter tema

esto es una prueba del bloque

Drives af Drupal, et open source system til håndtering af indhold
Open source online newspaper and magazine software